contact

hello@norderbergsprint.com

telephone

010 160 30 10

Norderbergs-Print-logo-new

Norderbergs Prints policy för datahantering och cookies

Norderbergs Print respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att vara helt transparenta med vilken information vi samlar in och varför, och vi kommer skydda den på ett så säkert sätt som möjligt.

Norderbergs Print AB (”Företaget”)

Policy för personuppgifter beskriver vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte, hur du kan ha kontroll över dina uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder appar, webbsidor och tjänster som ingår under en app eller på en webbplats som ägs av Norderbergs Print. Företaget är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Här kan du se en sammanfattning över vad som händer på webbplatsen under ditt besök:

Vi spårar kunders webbaktivitet för att kunna tillhandahålla bättre upplevelser både vad gäller användandet av våra webbplatser och tjänster. Detta görs med hjälp utav cookies, dessa cookies innehåller ingen övrig personlig information och informationen används enbart i aggregerad form för statistik.

Vi samlar med ditt samtycke in personuppgifter vid särskilda tillfällen i syfte för marknadskommunikation, produktinformation och kundkommunikation
Vi utför automatisk profilering baserat på webbaktivitet, och din profil kan användas i marknadssyfte

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, IP-adress och mailadress.

Personuppgifter som vi samlar in och hanterar

Norderbergs Print samlar in uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer och e-postadress.
Norderbergs Print registrerar, eller kan komma att registrera dina personuppgifter i samband med att du:

* Är kund hos oss.
* Besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier.
* Deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar.
* På annat sätt kommunicerar med oss, t ex via kontaktformulär.

När du kommunicerar med oss

Du kan välja att kommunicera med Norderbergs Print på många olika sätt, t.ex. via sociala medier, Kontaktformulär eller mail.
När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:

* Namn och kontaktuppgifter
* Information om din synpunkt, fråga eller ärende

Vi hanterar dina personuppgifter för att:
* Besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex avhjälpa fel, hantera klagomål och frågor om hittegods.
* Leverera beställd information.
* Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).
Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

När du deltar i marknadsaktiviteter eller kundundersökningar

I samband med marknadsaktiviteter (föreläsningar, tävlingar, kampanjer, inspelning av podcast, etc.) eller i samband med kundundersökningar (enkäter och intervjuer, per telefon) hanterar vi de uppgifter som du lämnar till oss, inklusive namn och kontaktuppgifter.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:
* Administrera marknadsaktiviteter eller kundundersökningen, inklusive att återkoppla till dig
* Skapa reportage och annat material.
* Informera om och erbjuda dig nya marknadsaktiviteter och kundundersökningar
* Ta fram statistik från marknadsaktiviteter och kundundersökningar, i syfte att förbättra våra tjänster

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse som beskrivs ovan (intresseavvägning) och med stöd i fullgörande av avtal vid administration av tävlingar. Om vår behandling kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan behandlingen påbörjas.

Lagringstid: Vi sparar som utgångspunkt dina personuppgifter i 1 månad efter avslutad aktivitet.

När du använder Norderbergs Prints hemsidor

När du besöker våra hemsidor hanterar vi:
* Uppgifter om hur du integrerar med och använder vår hemsida.
* Information om dina besök på våra hemsidor, genom så kallade cookies. För mer information om hur vi använder cookies, Lär mer under Cookies.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:
* Tillhandahålla digitala verktyg och tjänster
* Ge dig support.
* Underhålla, testa och förbättra våra digitala verktyg och tjänster
* Upptäcka och förhindra säkerhetsangrepp, t ex virusattacker

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i 12 månader efter du har använt våra digitala kanaler.

När vi har en skyldighet enligt lag

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet, eller vid begäran från myndighet.

Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig förpliktelse.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. Vi loggar dessutom händelser i våra IT system och arkiverar data utan sökbarhet när dina personuppgifter måste lagras en längre period (t ex enligt bokföringslagen).

Insamling med samtycke

Genom att du fyller i ett samtyckesformulär på hemsidan (t.ex. prenumerera på nyhetsbrev, ta del av erbjudanden mm.) så samtycker du till att dina personuppgifter (ex. ditt namn, telefonnummer och e-postadress) får användas i det syfte som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter.

När du besöker vår hemsida får du även valet att acceptera eller avböja att vi får använda cookies, både så kallad förstaparts och tredjepartscookies. Sådana cookies följer dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig marknadsföring som baseras på ditt beteende.

Hur vi använder insamlad information

Norderbergs Print behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamling tidpunkten:

* För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av Norderbergs Print.

* För att möjliggöra god kundservice och uppföljning, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. Nyhetsbrev, offerter eller dylikt.

* Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär;

* För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar;

* För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster. Detta kan inte identifiera någon enskild person utan sker på aggregerad nivå;

* För att genom analys av användares beteende på våra webbplatser och utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.

* Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster

* För att kontakta dig via e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;

* För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för.

* För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds av Norderbergs Print.

* För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer;

Information som kan lämnas ut till tredjeparts leverantörer

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster. Detta kan t.ex. handla om analys, distribution, leverans eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Norderbergs Print samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Tredje part

* Hosting-
One.com A/S,
Kalvebod Brygge 24,7
1560 Copenhagen V
Denmark

One.com A/S är det bolag som tillhandahåller oss våra hostingtjänster. De kan enbart komma i kontakt med dina personuppgifter om du vill stå som ägare på en webbplats som har tillhandahållits genom oss.

Google

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).
Vi använder oss utav bland annat google analytics för webb-analys.

Cookies

Norderbergs Print använder så kallade cookies på sina webbplatser. En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Vi använder cookies av tekniska skäl och för att underlätta användarupplevelsen av Norderbergs Prints webbtjänster. Cookies används även för att mäta trafiken på vår webbplats och för statistik. Vill du veta mer se vår Cookie policy

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Norderbergs Print ger du din tillåtelse till att företaget registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Norderbergs Print att hänvisa till uppfyllande av Avtal, Rättslig Förpliktelse eller Samtycke. Om företaget använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.

Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att klicka nere i vänstra hörnet på fliken "Cookie Policy", och sedan klicka på "Använd inte cookies".

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.
* Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
* Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
* Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
* Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot

behandling för direktmarknadsföring– du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.
* Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet, en bank, eller annan webbplats gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

Kontakta oss

Norderbergs Print AB (org. nr. 559193-3766) Registrerat i Sverige med Besöksadress: Hangarvägen 4, 621 41, Visby är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom ett e-postmeddelande  till: hello@norderbergsprint.com.

Vid kontakt önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer i tillägg till ditt ärende.

Denna informationstext uppdaterades senast den 24 Juli 2019 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringarna sker genom att publicera en ny version på vår webbplats.

Om cookies

Norderbergs Prints användning av cookies

Norderbergs Print använder så kallade cookies på sina webbplatser. En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Vi använder cookies av tekniska skäl och för att underlätta användarupplevelsen av Norderbergs Prints webbtjänster. Cookies används även för att mäta trafiken på vår webbplats och för statistik.

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem.

Sessionscookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

En cookie kan sättas som förstapartscookie eller tredjepartscookie. Förstapartscookies är cookies som sätts av innehavaren av webbplatsen (dvs. i detta fall Norderbergs Print). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats.

Hur vi på Norderbergs Print använder cookies

Vi använder cookies för att du ska kunna använda Norderbergs Prints webbplats på det sätt vi avsett och för att kunna ge dig som besökare en bättre upplevelse.

Cookies används även för att samla statistik om antalet besökare på webbplatserna och för att inhämta information om hur våra webbplatser används och hur vi kan förbättra dem. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera vår webbplats. Slutligen används cookies av Norderbergs Print för marknadsföringsändamål.

Google Analytics & Google Tag Manager

Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla bättre upplevelser både vad gäller användandet av våra webbplatser och tjänster. En del cookies används för att samla statistik om antalet besökare på webbplatserna medan andra används för att inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare, samt vilka versioner av dessa, som besökarna använder, hur våra webbplatser används och hur vi kan förbättra dem, vilka sidor som är populära och mindre populära, etc. Google Tag Manager används för att förenkla implementationen av dessa cookies. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera våra webbplatser. Dessa cookies används för att få en bild av hur besökare använder Norderbergs Prints webbplats och därigenom förbättra innehåll, navigation och struktur. Den information som samlas in i dessa cookies (inklusive din IP-adress, dock så lämnas denna ej ut av Google till användare av deras tjänster, i detta fallet Norderbergs Print) vidarebefordras till och lagras av Google Inc. på servrar i USA. Google kan överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar. Norderbergs Print har ställt in Google Analytics så att verktyget anonymiserar den information som lagras hos Google. Detta görs genom att Google Analytics trunkerar (tar bort) de sista siffrorna i besökarnas IP-adress innan uppgiften lagras hos Google.

Läs information om hur Google använder data, samt information om hur du kan blockera cookies från Google Analytics

Dessa cookies innehåller ingen övrig personlig information och informationen används enbart i aggregerad form för statistik.

Sociala nätverk

Norderbergs Prints webbplats bäddar ibland in innehåll och delningsverktyg från sociala nätverk, till exempel Facebook, Twitter och Youtube. Dessa leverantörer kan därmed komma att använda cookies på Norderbergs Prints webbplats. Norderbergs Print har ingen åtkomst till, och kan inte styra över, dessa cookies eller de uppgifter de samlar in. För mer information kan du kontrollera relevanta tredje parts webbplatser, och om hur du kan välja bort dessa.

Läs mer om YouTube

Läs mer om Twitter

Läs mer om Facebook

Läs mer om Instagram

Läs mer om LinkedIn

Läs mer om Google+

Om du inte vill tillåta användning av cookies?

Alla webbläsare är olika, men de flesta är inställda för att tillåta lagring av cookies. För att neka tillåtelse för cookies kan du antingen ställa in inställningarna för din webbläsare att ge dig en varning vid varje tillfälle en webbläsare vill placera en cookie på din dator, stänga av lagringen av cookies, eller stänga av användningen av de cookies vi har på vår webbplats. För mer information om detta, se din webbläsares hjälpfunktion.

Om du väljer att avaktivera cookies går du miste om flera fördelar i Norderbergs Prints webbtjänster och webbplatsen kommer inte att fungera så bra som du som besökare förväntar dig. Om du önskar bli glömd på vår webbplats så tömmer du dina cookies på vår webbplats enligt instruktioner ifrån den webbläsare du använder. Du kan opt-out genom att använda ett tillägg för att ta bort cookies som du kan ladda ner för Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att klicka nere i vänstra hörnet på fliken "Cookie Policy", och sedan klicka på "Använd inte cookies".

Frågor om vår webbplats

För frågor om vår webbplats eller eventuella problem du stöter på kontaktar du oss enklast genom våran “kontakt” sida.